© 1BOB
1BOB 1BOB
Chauffeur
boeken
Klik hier
Alg.Voorwaarden
© 1BOB
Privacy.
Dit is de privacyverklaring van de Kamer van Koophandel,
ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 64331377, inzake de
website kvk.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking
op de gegevensverwerking door de Kamer van Koophandel
door middel van het klantensysteem van de Kamer van
Koophandel en de verwerkingen via onze website kvk.nl
en de KvK Handelsregister app (nader te downloaden via
Android in de Play Store, IOS in de App Store en
Windows in de Windows Store) alsmede met betrekking
tot het gebruik van cookies.
Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw
persoonsgegevens om. 

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden
ontleend. 1BOB behoudt zich het recht om op elk
gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving
de inhoud van de site en de benodigde software te
wijzigen, te actualiseren of aan te vullen. 1BOB sluit
aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade,
van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband
houdt met:
– het gebruik van deze website;
– het gebruik van informatie van deze website.